Licznik Odwiedzin

398594
DzisiajDzisiaj374
WczorajWczoraj362
Ten tydzieńTen tydzień2770
Ten miesiącTen miesiąc9147

Ewakuacja

Apel dotyczący ewakuacji

Warunków ewakuacji w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (marketach, dyskontach itp.)

 

                W związku z napływającymi do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie informacjami kierowanymi od mieszkańców powiatu kętrzyńskiego dotyczącymi występujących nieprawidłowości, a szczególnie w zakresie ewakuacji, w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, w trosce o bezpieczeństwo, przypomina o konieczności przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym m.in.:

  • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami – zwanego dalej „warunkami technicznymi”).

Na podstawie ww. przepisów właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków, obiektów budowlanych i terenów są zobowiązani do zapewnienia właściwych warunków ewakuacji umożliwiających szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku i strefy zagrożenia, polegających na:

1. oznakowaniu znakami zgodnymi z Polskimi Normami dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynków,

2. zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,

3. zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,

4. zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń,

5. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu,

6. zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych.

W obiektach zabronione jest wykonywanie czynności utrudniających ewakuację i prowadzenie działań ratowniczych, w tym m.in.:

1.zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji,

2.blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru,

3.składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu na tych drogach przedmiotów powodujących zmniejszenie ich szerokości albo wysokości poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,

4. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- wyjść ewakuacyjnych,

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- wyłączników prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych.

Nieprzestrzeganie powyższych wymagań stanowi naruszenie Kodeksu Wykroczeń, za co grozi grzywna w postaci mandatu karnego. Ponadto informuję, że obiekty przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 1000m3 powinny posiadać opracowaną i wdrożoną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego a z postanowieniami przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi powinni zostać zapoznani wszyscy pracownicy.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Głowienka
Copyright © 2012 KPPSP Ketrzyn. Wykonal: st.str.Grzegorz Januszkiewicz Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.